stal de meulebossen 2

    Sint Antonius - Zoersel - België

copyright © demeulebossen

jonge hengsten 22
Thyra fan Synaeda.
 
Eerste premie Friese Ster merrie, geboren op 30 mei 2006
Vader: Sape 381   Moedervader: Oepke 266
Fokker: A. Oosterbaan uit Tzummarum
Stam 2. /  Inteeltcoëf.: 0,98 / Verwantschap 16,7
 
Thyra is in haar moederlijn een fokprodukt uit stam 2 waar schitterende paarden uit voorkomen.
In 1945 begon Anne Brouwer Rauwerd aan de opbouw van de indrukwekkende stam 2.met het
veulentje Eeldertsje, dochter van de best vererver Nammele 147. Eeldertsje werd Model Preferent.
Het lukte hem, samen met zijn dochter Anneke een lijn te fokken met vijf geslachten merries die model
én preferent zijn: Eeldertsje, Tina, Zierda, Oalga en Eeldertje.
Met zeer veel preferente merries en 14 aangekeurde hengsten, waaronder de stempelhengst Oege 267,
gaf (en geeft nog) stam 2 een grote bijdrage aan de fokkerij van het Friese paard.
De stamboom gaat terug 1885 De stammoeders Juffer en Caspara waren beste paarden.
(Bron: Merriestammen v/h friese Paard)
 
De moeder van Thyra is de befaamde Pyrrha fan Synaeda, zelf Model en 3x Preferent !
Ze heeft 8 dochters die ster, preferent of model zijn en 4 zonen die ook sterhengsten zijn.
Pyrrha is een van de beste merries van het Friese paardenras.
Ze is hét fokprodukt van Anne Oosterbaan uit Tzummarum. Info Stam 2 : Stam 2
In januari 2009 stond er een mooi artikel over Pyrrha fan Synaeda in het maandblad Phryso. Pyrrha
In mei 2004 stond er een interview van Oosterbaan in de Paardenkrant : Paardenkrant 05/05/2004
In februari 2014 stond er een artikel in Phryso omdat ze 3x Preferent is geworden. Phryso 02/2014.
 
Sape 381 (Fabe x Feitse) is een indrukwekkende hengst met veel beweging en super exterieur.
Zijn moeder is de gekende model en preferente Olcha (Feitse x Naen).
Maar liefst 55,4% van de merrienakomelingen van Sape worden stermerries.
 
Oepke 266 ( Wessel x Hindrik) is nauwverwant aan de Preferente Oege.
Beide stammen af van Wessel en komen uit een Hindrik merrie.
Met zijn grootramige, moderne exterieur werd Oepke driemaal kampioen op de HK.
Helaas heeft Oepke in zijn zonen geen hengsten nagelaten maar in de merrielijnen zien we graag het
bloed van Oepke terug. Oepke geeft luxe in de paarden en ook weer de gewenste werkwilligheid.
Ook het gewenste Ritske zowel van vaders en moederskant is sterk verankerd in Oepke.
Let maar op! Een veulen uit een Oepke merrie wordt altijd een mooi paard.
Oepke is een ondergewaardeerde hengst maar we zien in de huidige fokkerij dat hij zijn tijd ver vooruit was.
 
 
Op 13 september 2009 werd Thyra opgenomen in het KFPS stamboek met een eerste premie.
Zij werd ook de kampioene bij de 3 jaar en oudere merries en fokdagkampioene Zolder 2009 !.
Inspecteur Jaap Boersma vond haar een goed paard, mooi gesloten in de bouw, een goede
stap en super, soepel drafmoment. Zij scoorde op alle vijf onderdelen van goed tot vrij goed.
Meer info over deze, voor ons memorabele fokdag vind je op:
http://www.bsfp.be/html/zolder_2009.html  (Link naar de BSFP website)
 
Fokwaarden van Thyra volgens het KFPS: Rastype 106, Bouw 106, Beenwerk 106, Stap 102, Draf 107.
 
Thyra loopt nu samen met Riena en Xantippe in het tweespan en doet het super.
Kijk ook naar: Onderweg met ons 2PK-tje! .
 
Op 3 juni 2011 kreeg Thyra een hengstveulen Lander van de Meulebossen van Doaitsen 420
Op 16 mei 2012 kreeg Thyra een merrieveulen Nikki van de Meulebossen van Mewes 438.
 
Op 26 mei 2013 hebben we Thyra onder de jonge hengst Bartele 472 gezet.
.
Thyra fan Syneada (Sape x Oepke) 11
67  025
IMGP02302
Pyrrha 002
Pyrrha fan Synaeda (Oepke x Tsjalling) op 9/06/2008
21 jaar, Model + 3x Preferent
Synaeda 01

Synaeda State te Tzummarum

Thyra fan Synaeda.
First premium Friesian star mare, born on May 30 2006
Father: Sape 381
Mother from Father: Oepke 266
Breeder: A. Oosterbaan from Tzummarum
Stam 2. /Inbreed.: 0.98/ affinity 16.7

Thyra is in her mother line a product from line (stam) 2.
This line gives superb horses.
The mother of Thyra is the famous Pyrrha fan Synaeda, model and 3x Preferent.
Pyrrha is one of the best mares of the Friesian horse race.
The father from Pyrrha is Oepke 266 (Wessel x Hindrik) he is very related to the Preferent Oege.
Both stallions are of Wessel and out of a Hindrik mare.
Oepke 266 was an underappreciated stud but as we look in the current breed we see that he was his time far ahead.
Horses out of a Oepe mare are always special ones !
 
Thyra father is Sape 381 (Fabe x Feitse) he is an impressive stud with much movement and super exterieur.
Its mother is the model and preferent Olcha (Feitse x Naen).
No less than 55.4% of the mare offspring of Sape become star mares.

On 13 September 2009 Thyra were incorporated in the KFPS studbook with a first premium.
Thyra was also the champion at Zolder 2009 !.
Inspector Boersma found her a nice horse, closed in construction, a good step with a super, smooth trot moment.
She scored on all five components from good to very good.
 
So you can see that Thyra is a very special Frisian horse.
 
Phyrra 3x Preferent Phryso febr.2014_Pagina_4
Phyrra 3x Preferent Phryso febr.2014_Pagina_3