stal de meulebossen 2

    Sint Antonius - Zoersel - België

copyright © demeulebossen

jonge hengsten 22

Belgische vereniging voor Aanspanning en Traditie - vzw

De BAT is een vereniging die tot doel heeft het patrimonium, de cultuur en de kennis van het aangespannen rijden in stand te houden en te promoten.
Hierdoor zijn de activiteiten van de vereniging tweeledig.

Enerzijds is zij een forum waar haar leden informatie kunnen inwinnen of uitwisselen, omtrent het conserveren en restaureren van oude rijtuigen. Gezien de BAT lid is van de AIAT (Association internationale d’attelage de tradition) kunnen haar leden ook van internationale deskundigen ondersteuning krijgen tijdens seminars, stages en bezoeken aan openbare of privé koetsencollecties.

Anderzijds wil de BAT ook de menkunst bewaren, promoten en verspreiden. Verschillende menstijlen zijn door de jaren heen ontwikkeld en dreigen nu verloren te gaan. Hiervoor worden stages, clinic’s en wedstrijden op nationaal (CAT) en internationaal (CIAT) niveau georganiseerd of ondersteund. De wedstrijden worden gereden met hoofdzakelijk authentieke koetsen en onder het internationaal reglement van de AIAT dat nu reeds in 10 Europese landen aanvaard is.

Info op website = http://batinfo.be

BAT
626FA-dogcart
Tekening imagefileCAOBIS0S
Four-wheel-dogcart
Op 26 februari 2011 was de BAT aanwezig op Flanders Horse Expo te Gent.
Hieronder enkele indrukken van hun optreden.
Deze foto’s zijn genomen door Eric Wilson Cooper.(Eric de Zadelmaker)